Tel. 022  6751 444

Main Menu
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Fijnstofmeting

Als u een vernevelapparaat nodig heeft voor uw luchtwegen / longen. Dan raden wij ook direct aan om een fijnstofmeting te verrichten naar uw leefomgeving. De plekken waar u woont, werkt en vaak verblijft. Luchtverontreiniging kan veel problemen veroorzaken voor uw longen. Onze missie is om uw weer gezonde lucht te laten inademen.

Onze samenwerkingspartner Ecolucht is specialist in fijnstofmetingen en luchtzuiverende oplossingen. Met gekalibreerde meetapparatuur bestuderen ze uw leefomgeving op het gebied van fijnstof, formaldehyde, TVOC, CO2 en luchtvochtigheid. U kunt ook een fijnstofmeter huren voor zelfonderzoek.

Wanneer een fijnstofmeting?

Bij onduidelijkheden over de luchtkwaliteit en bij chronische longaandoeningen adviseren wij een fijnstofmeting:
 • » Preventie tegen gezondheidsrisico's
 • » Effectiviteitsmeting van uw ventilatie-, afzuig- of klimaatsysteem
 • » Analyse naar luchtvervuiling door kachels, buitenlucht, apparaten en printers
 • » Bij oplevering van nieuwbouw (dikwijls formaldehyde problemen)

De toegevoegde waarde van een luchtkwaliteitsmeting:

 • » multifunctionele luchtkwaliteitsmeting (fijnstof, formaldehyde, TVOC, RH, CO2)
 • » gekalibreerde meetapparatuur
 • » ervaren luchtkwaliteit consultants
 • » onafhankelijk advies omtrent doelmatige oplossingen
 • » rapportage met meetresultaten, analyse en luchtkwaliteit aanbevelingen

Vraag stellen